OM DANIEL

Hej!
Tack för att du besöker min hemsida.

Som ledarskapskonsult, coach, mental tränare och föreläsare är m
itt fokus att bygga vinnande hållbara organisationskulturer samt att utveckla och inspirera människor i allmänhet och ledare, team och organisationer i synnerhet, att både må bra och prestera bra.
 

Jag tror starkt på människors potential och arbetar med både större och mindre organisationer, ledare, ledningsgrupper, team, arbetsgrupper, avdelningar, idrottare med flera samt i både privat och offentlig sektor.  

Positiv och framgångspsykologi samt att arbeta med aktionsbaserat/ upplevelsebaserat lärande är några av mina starkare kort jämte att i grupper och team bygga hållbara vinnande kulturer.

Bakgrund
Jag är beteendevetare med en Fil. kand i psykologi och är bland annat utbildad professionell Team coach, Life coach samt NLP Trainer och NLP Business Coach.
Jag har drygt 15 års erfarenhet av att utveckla och inspirera individer, grupper och team att skapa rätt mindset, ta fram mer av sin potential, våga växa och vara skillnaden som gör skillnaden för långsiktiga och viktiga resultat.
I tillägg till detta har jag även lång och bred erfarenhet av både lag- och individuell idrott, mental träning och meditation och är bland annat flerfaldig svensk mästare och före detta landslagsman i Taekwondo (kampkonst).

AFFÄRSIDÉ

Min affärsidé är enkel; att hjälpa dig som ledare/ människa och er som organisation att våga utvecklas och använda mer av din/ er potential samt att så enkelt, effektivt och elegant  som möjligt uppnå dina/ era önskade resultat!

VISION

Jag verkar för en värld där människor, företag och organisationer gör det de är inspirerade till, lever sin fulla potential och tillsammans bidrar till en bättre värld. En värld som fler både kan och vill tillhöra.

Utveckling och ledarskap anser jag behöver verka  "till fördel för" alla berörda istället för "till priset av".
Först då har vi en värld som fler både kan och vill bidra till.

För mer information e-posta till mig på daniel@danielekholm.se eller ring 0736-914 997.

Tänk om