Utbildning kostar pengar, okunskap kostar mer.

Ledarutbildningen
Led hela människan!
Vad är bra ledarskap?

Ledarskapet i en organisation är förmodligen det mest avgörande för både dess välmående och prestation.

Ledarskapet är även den faktor som har störst inverkan på organisationskulturen och ett medvetet ledarskap som inkluderar hela människan leder till kraftfulla resultat!

Vilket ledarskap passar dig?

 1. Gå före och visa vägen?
 2. Gå bakom och heja på?
 3. Sitta på läktaren och titta på?
 4. Coachande ledarskap, dvs ge hjälp till självhjälp?


Vi är nyfikna på

 • Hur får du gruppen att hamna i ett högpresterande läge?
 • Hur kan du som ledare hjälpa medarbetare att komma dit?
 • Hur kommunicerar du för att skapa engagemang och vilja?
 • Hur skapar du som ledare en gemensam målbild inom ditt team?

Vad säger de som gått utbildningen?

”Många många punkter som är högst intressanta för mig i mitt jobb. Framförallt har jag hittat tekniker i att kunna nå personen som i sin tur når gruppen och skapar en starkare kultur”
-Johan Sixtensson, SM guld 2019 som tränare i Villa Lidköping

”Stort utbyte mellan deltagarna och bra varvning mellan teori och praktik där jag har blivit skickligare på att hantera olika typer av situationer”
- Per Gunterberg, Ekonomichef Sparbanken Lidköping.

Fler röster:

”Innehåll och framförandet av kursledare nådde hela vägen fram”

”Många praktiska övningar som gav oss mycket. Jag fick verktyg och exempel på situationer som hjälper mig i vardagen”

”Lärorikt! Fått en annan synvinkel på ledarskap. Bra med verkliga händelser att relatera till”

Du kommer att lära dig:

 1. Vilka sidor hos dig som du kan arbeta med för att utvecklas som ledare
  .
 2. Hur du kan hantera svåra samtal, motstånd och de som ”går på tvären”
  .
 3. Hur du kan leda mot mål med motivation som drivkraft
  .
 4. Hur du leder möten som skapar energi och fokus mot de gemensamma målen
  .
 5. Coachingtekniker som får dina medarbetare att vilja växa och ta ansvar
  .
 6. Ledarverktyg för bland annat
 • -effektiv prioritering och delegering
 • -tydlig kommunikation
 • -konflikthantering
 • -skapa tillit och engagemang
 • -skapa välmående i teamet

Aktionsbaserat lärande

Ledarutbildningen är aktionsbaserad, dvs bygger på upplägget med föreläsningar varvat med gruppövningar, enskild reflektion, bikupe- diskussioner samt storgruppsdiskussion.

Det är stort fokus vid att alla diskussioner skall komma så nära deltagarnas upplevda verklighet som möjligt. Inget moment stannar vid det teoretiska utan knyts till praktiska verktyg för maximal insikt och inlärning.


Använd hela din potential

Vi är övertygade om att de allra flesta ledare och organisationer har en enormt stor potential som de inte nyttjar fullt ut och vi har designat utbildningen att ta fram mer av din potential samt ge nya perspektiv och metoder som du kombinerar med det som fungerar bra idag.

Du kommer utveckla och integrera mentala processer och mer av din potential som ledare med verksamhetens befintliga mål och strategier.

Kursledare

Utbildningen ges av Daniel Ekholm tillsammans med Thomas Viksberg från Convinto AB.
Daniel och Thomas har varumärket The Team Development Team och arbetar som ett team med organisations och ledarutveckling, coaching och mera. 

Hört från deltagare

Utbildningen har överträffat mina förväntningar. Världsklass!”

”Bra gruppövningar, lärarnas frågor och sättet att genomföra hjälpte oss till insikt samt att vara engagerade!”

”Fantastiskt bra! Lärt mig otroligt mycket jag kommer ta in i vardagen och på jobbet.”

”Hjälpt mig hur jag uttrycker mig i svåra samtal samt att våga delegera mera”

”Bra variation mellan teori och praktik och aktiva ledare!”


Praktisk info


Kursen genomförs på 2 +2 heldagar (dagtid) 

När?
Datum för nästa utbildning kommer inom kort!

Priser
Priset för utbildningen är 14 900kr + moms inklusive kursmaterial, kursintyg samt lunch och för- & eftermiddagsfika.

Anmälningsavgiften om 2 500kr faktureras i samband med anmälan. För ytterligare info och anmälningsföreskrifter besök convinto.se.

Mer info
För mer information kontakta oss via daniel@danielekholm.se.

Tur är det ställe där förberedelse och möjligheter möts och...
Ditt liv är ett resultat av dina beslut, inte dina villkor. - Steven R Covey